ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki
oraz studia MBA (UW/University of Illinois)
jeden z pierwszych aktuariuszy w Polsce
(uprawnienia zawodowe zdobył w roku 1996, świadectwo 8/96)
współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy,
w którego władzach działał przez 8 lat
członek Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy w latach 1999 - 2001
członek zarządu STUnŻ Ergo Hestia S.A w latach 1999 - 2002,

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako:

pracownik Ministerstwa Finansów w departamencie zajmującym się nadzorem
nad towarzystwami ubezpieczeniowymi w latach 1991 - 1992
aktuariusz w grupie Hestia w latach 1992 - 1997
dyrektor Biura Aktuarialnego w Nationale Nederlanden w latach 1997 - 1999
członek zarządu STUnŻ Ergo Hestia w latach 1999 - 2002

  Design by Yellow Factory