... rezerwy na odprawy emerytalne powinny być wyliczane przez wykwalifikowanego aktuariusza;
...znowelizowana Ustawa o rachunkowości nakazuje tworzenie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne;
...Międzynarodowy Standard Rachunkowości dotyczący świadczeń pracowniczych (MSR 19) zaleca dokonywanie wyceny zobowiązań z tytułu świadczeń po okresie zatrudnienia przez wykwalifikowanego aktuariusza.

Biuro Aktuarialne Tomasz Klimkiewicz oblicza rezerwy na:

nagrody jubileuszowe odprawy rentowe
odprawy emerytalne odprawy pośmiertne

zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości (MSR 19).

Formularz kontaktowy

  Design by Yellow Factory